MATERIAŁY ODNIESIENIA

Jesteśmy pierwszym w Polsce akredytowanym producentem materiałów odniesienia produkującym certyfikowany gazowy materiał odniesienia propan w powietrzu syntetycznym. Proces produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia przeprowadzamy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017, a potwierdzeniem naszych kompetencji jest otrzymany w 2020 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – RM 004.

PRODUCENT MATERIAŁÓW ODNIESIENIA

Dlaczego zostaliśmy producentem materiałów odniesienia?

Laboserwis jako Akredytowane Laboratorium Wzorcujące, które w ramach posiadanej akredytacji od 2010 roku wzorcowało materiały odniesienia, może dalej dostarczać akredytowaną działalność w tym obszarze. Świadectwa pomiaru materiału odniesienia nie będą uznawane za dowody zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach, pomiarach czy wzorcowaniach zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, pkt. 6.5.2.

Dlatego jako laboratorium wzorcujące, które produkuje materiały odniesienia i które zamierza w ramach akredytacji kontynuować ww.działalność w pełnym zakresie, rozważyliśmy możliwość wzdrożenia wymagań normy ISO 17034 w swojej organizacji oraz złożyliśmy wniosek do PCA o akredytację w zakresie produkcji materiałów odniesienia.

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

NASZE SUKCESY

JESTEŚMY JEDNYM Z PIERWSZYCH W POLSCE

PRODUCENTEM MATERIAŁÓW ODNIESIENIA, KTÓRY SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY
PN-EN ISO 17034:2017-03.

JAKO PIERWSZY W POLSCE

PRODUCENT MATERIAŁÓW ODNIESIENIA, POSIADAMY CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI NA PRODUKCJĘ CERTYFIKOWANEGO GAZOWEGO MATERIAŁU ODNIESIENIA JAKIM JEST PROPAN W POWIETRZU SYNTETYCZNYM.

ZAKRES AKREDYTACJI

Zakres akredytacji RM 004.

CRM

Czym są certyfikowane materiały odniesienia? Na czym polega proces produkcji CRM? Do czego są wykorzystywane CRM-y?

CRM – czyli certyfikowany materiał odniesienia. Materiał odniesienia o jednej lub wielu określonych właściwościach scharakteryzowanych przez metrologicznie poprawną procedurę, któremu towarzyszy certyfikat podający wartość określonej właściwości, związaną z nią niepewność ora stwierdzenie spójności pomiarowej.

Certyfikowane materiały odniesienia uznawane są za najlepsze źródło spójności pomiarowej oraz za ważny element zarówno walidacji nowych metod pomiarowych, jak również porównywania różnych metod.

Stosowane są do:

– wzorcowania przyrządów pomiarowych
– walidacji nowych metod analitycznych
-porównywania różnych metod
– zapewnienia spójności pomiarowej
– zapewnienia stabilnej jakości pomiarów
– potwierdzenia kompetencji technicznych i umiejętności laboratorium lub analityka